Ισολογισμός
© Copyright ΤRIPLE A HOLDINGS (ΑΡ.Γεμη 151791107000) :: All Rights Reserved
ΤRIPLE A HOLDINGS :: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΦΜ: 801209366 ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΝΤΟΥ 14 ΓΛΥΦΑΔΑ , 16675 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104402242 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.tripleaholdings.co.in E-MAIL: mesogia @ gmail.com
ΤRIPLE A HOLDINGS